מיסוי מקרקעין

> מידע שימושי > מיסוי מקרקעין

מס רכישה

כל אדם הרוכש מקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה ! זאת מכח סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963.

ברכישת נדל"ן (לא דירת מגורים) המס נעמד בשיעור 6% מהשווי. 

תשלום בדירת מגורים מתחלק לשתי קטגוריות – דירה יחידה או דירה נוספת.

בדירה יחידה יש מדרגות מס רבות לצורך צמצום מס הרכישה. קיימים מצבים בהם שווי הדירה לא עובר את מדרגת המס הראשונה ולפיכך נעמד בשיעור של 0ש"ח. דיווח לרשות המס על ביצוע העסקה חייב להיעשות ובכך קיים "משחק" קטן – יש מס רק שהוא עומד על שיעור של 0 ש"ח לתשלום.

בדירה נוספת המדרגות הם החל מ-0 ש"ח ועד גובה שווי הנכס שמעליו נחשבת הדירה הנרכשת כדירת יוקרה שמשם קיימות מדרגות מס ושיעור מס שמשולם לכל מדרגת מס. 

מדרגות המס מתעדכנות כל שנה ביום 10.1. 

בנוסף, קיימות בחוק הטבות מס שונות לזכאים.

על כן, חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין העוסק במיסוי מקרקעין לצורך תשלום מס הרכישה לפי שיעורו המדויק ולא להתחיל להתעסק בתיקון שומות והחזרי מס שונים למס ששולם ביתר.

> מידע שימושי > מיסוי מקרקעין

מס שבח

אדם המוכר מקרקעין מחויב בתשלום מס שבח !

בעלי דירה יחידה זכאים לפטור ממס שבח בתנאי שהחזיקו בדירה 18 חודשים לפחות מיום רכישתה או מיום שנהפכה לדירת מגורים. 

ישנם פטורים והטבות נוספות לזכאים.

באופן הרגיל של הדברים שיעורו של המס נעמד ב-25% מהשבח (שבח = מחיר המכירה – מחיר הרכישה) ויקבע בחישוב לינארי. בגדול, אם הנכס הוחזק בידי המוכר מספר שנים רב יותר מס השבח יצמצם.

זאת ועוד, ישנם דרכים לצמצום מס השבח ע"י הצגת חשבוניות שונות לרשות הנחשבות כהוצאה מוכרת לענייני מס שבח לדוג': חוו"ד שמאי, דמי תיווך, שכ"ט עו"ד, שיפוץ וכיו"ב (על כן חשוב וממומלץ לשמור כל חשבונית מס שנעשתה לטובת השבחת הנכס לאורך השנים.

כמו כן, זכאים לפטור מוכרי דירה שהתקבלה בירושה

וישנם פטורים והטבות נוספות.

באין זכאות לפטור יחושב מס השבח באופן הרגיל וישולם בהתאם. שיעור המס נעמד ב-25% מהשבח (שבח = מחיר המכירה – מחיר הרכישה) ויקבע בחישוב לינארי – כלומר, ככל והנכס הוחזק בידי המוכר מספר רב יותר של שנים השבח מצמצם וכך גם נגזרת המס.

זאת ועוד, ישנם דרכים לצמצום מס השבח ע"י הצגת הוצאות מוכרות לענייני מס שבח – לדוג': חוו"ד שמאי, דמי תיווך, שכ"ט עו"ד, שיפוץ וכיו"ב. לפיכך, חשוב וממומלץ לשמור כל חשבונית מס שנעשתה לטובת השבחת הנכס לאורך השנים.

סרטון, עו"ד יוסף מאור

נגן וידאו

טלפון

משרד

09-8669700

נייד

050-9707771

אחוזה 96, רעננה - מרכז אלרם, קומה 4

ברשתות החברתיות