משכנתאות

> מידע שימושי >משכנתאות

בשורה לרוכשי הדירות

ביום 23/10/2018 התקבלו ע“י בנק ישראל מס' הקלות ושיפורים בהליכי נטילה ופירעון של משכנתאות.
 
1. מתן אפשרות הערכת נכס כבר בשלב מוקדם ברכישתו – חובה על תאגיד בנקאי לכלול במסמך האישור העקרוני הפנייה לביצוע שמאות בפירוט רשימת שמאים המועסקים על ידו ופועלים באזור הנכס.
2. תאגיד בנקאי יהיה חייב לכבד בדיקת שמאי גם אם נעשתה עבור בנק אחר, במידה ולא חלפו 90 ימים מהערכת הנכס כאמור ולא יוכל לתת סירוב בלתי סביר בעניין זה.
3. מי שירצה לבחון מספר הצעות למשכנתה לא יידרש לעבור בכל בנק מחדש את הליכי השמאות.
4. לנתוני החובה שעל תאגיד בנקאי להציג – באינטרנט או אפליקציה – התווסף הצגת המידע הנדרש לגבי הסכום שצפוי לווה לשלם עד סוף תקופת ההלוואה או עד מועד שינוי הריבית הקרוב. מידע שיסייע לנוטלי משכנתאות לאמוד כדאיות בביצוע פירעון מוקדם.
5. נקבע מנגנון שמקל על נוטל המשכנתה לעדכן סכומי ביטוח בעת ביצוע פירעון מוקדם של הלוואה לדיור בחובת התאגיד הבנקאי לתת אישור ייעודי, הממוען לחברת הביטוח, הכולל הסכמת התאגיד הבנקאי להקטנת סכום הביטוח או לביטול השעבוד לטובתו, לפי העניין.
בברכה,

סרטון, עו"ד יוסף מאור

נגן וידאו

טלפון

משרד

09-8669700

נייד

050-9707771

אחוזה 96, רעננה - מרכז אלרם, קומה 4

ברשתות החברתיות